Modele pojazdów gąsienicowych

Gąsienice pojazdów pływających umożliwiają także napęd w wodzie w tym celu Gąsienica jest otoczona w Górnej części sous hydrodynamiczną. Zazwyczaj gąsienice umożliwiają poruszanie się z nieznaczną szybkością rzędu 20-35 km/h, Jednak nous współczesnych pojazdach Możliwe jest osiągnięcie szybkości Powyżej 70 km/h. pojazd gąsienicowy-urządzenie Służące do transportu lądowego, poruszające się na gąsienicach. Pojazdy gąsienicowe są powszechnie stosowane w wojsku (NP. czołgi) je jako Maszyny ne robòt ziemnych. Podstawową przewagą gąsienic jest rozłożenie ciężaru pojazdu na maksymalnie dużą powierzchnię oraz Poprawa przyczepności pojazdu. Duże pojazdy o gąsienicowym układzie jezdnym mają nieporównywalnie Lepsze TS właściwości trakcyjne niż ich odpowiednicy kołowi-kilkudziesięciotonowe pojazdy specjalne mogą wywierać Mniejszy nacisk punktowy w przeliczeniu na powierzchnię niż stojący Człowiek. Służą do poruszania się po terenach:.